Site SearchSubordinate Prosecutor’s Offices

Subscribe to news
Please select categories to subscribe:

Home / AZERBAIJAN /Population

Population

2010-cu ilin yanvarın 15-də Azərbaycan Respublikasının əhalisinin sayı 9 milyona çatmışdır.

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, 2010-cu il aprelin 1-i vəziyyətinə Azərbaycan Respublikasının əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 25 min nəfər və yaxud 0,3 faiz artaraq, 9 milyon 22 min nəfərə çatmışdır. Ölkədə bir kvadratkilometrə 104 nəfər düşür. Əhalinin 54,1 faizi şəhərlərdə, 45,9 faizi kəndlərdə yaşayır. Ölkə əhalisinin 49 faizini kişilər, 51 faizini qadınlar təşkil edir. Hər 1000 nəfər kişiyə 1039 qadın düşür.


Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə)

 

İllər

Əhalininsayı–cəmi,minnəfər

o cümlədən:

Bütün əhaliyə nisbətən, faizlə

şəhər yerləri

kənd yerləri

şəhər yerləri

kənd yerləri

2000

8 032,8

4 116,4

3 916,4

51,2

48,8

2001

8 114,3

4 167,2

3 947,1

51,4

48,6

2002

8 191,3

4 219,7

3 971,6

51,5

48,5

2003

8 269,1

4 273,7

3 995,4

51,7

48,3

2004

8 349,0

4 403,6

3 945,4

52,7

47,3

2005

8 447,3

4 477,6

3 969,7

53,0

47,0

2006

8 553,0

4 565,7

3 987,3

53,4

46,6

2007

8 665,9

4 636,6

4 029,3

53,5

46,5

2008

8 779,8

4 733,6

4 046,2

53,9

46,1

2009

8 896,9

4 818,3

4 078,6

54,2

45,8

2010

8 997,4

4 866,6

4 130,8

54,1

45,9Doğum, ölüm və təbii artım

İllər
Nəfər Əhalinin hər 1000 nəfərinə
Doğulanlar Ölənlər Təbii artım Doğulanlar Ölənlər Təbii artım
2000 116 994 46 701 70 293 14,8 5,9 8,9
2001 110 356 45 284 65 072 13,8 5,7 8,1
2002 110 715 46 522 64 193 13,8 5,8 8,0
2003 113 467 49 001 64 466 14,0 6,0 8,0
2004 131 609 49 568 82 041 16,1 6,1 10,0
2005 141 901 51 962 89 939 17,2 6,3 10,9
2006 148 946 52 248 96 698 17,8 6,2 11,6
2007 151 963 53 655 98 308 18,0 6,3 11,7
2008 152 086 52 710 99 376 17,8 6,2 11,6
2009 152 139 52 514 99 625 17,2 5,9 11,3
             Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü (ilin əvvəlinə)

  Min nəfər Faizlə Əhalinin yaş qrupları üzrə hər 1000 kişiyə düşən qadınların sayı
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Cəmi əhali 8 779,8 8 896,9 8 997,4 100 100 100 1 042,4 1 041,4 1 038,7
o cümlədən yaşda:                  
0-4 692,3 731,9 740,2 7,9 8,2 8,2 873,6 874,3 872,0
5-9 563,9 568,3 574,7 6,4 6,4 6,4 884,1 878,7 876,3
10-14 778,2 713,9 722,0 8,9 8,0 8,0 939,2 930,5 927,9
15-19 942,6 930,8 941,3 10,7 10,5 10,5 965,0 965,4 962,7
20-24 886,0 911,7 922,0 10,1 10,2 10,2 974,2 973,8 970,9
25-29 736,6 762,4 771,0 8,4 8,6 8,6 1 019,7 1 005,3 1 002,6
30-34 630,3 649,9 657,3 7,2 7,3 7,3 1 105,2 1 091,7 1 089,3
35-39 651,9 630,6 637,7 7,4 7,1 7,1 1 139,5 1 138,4 1 135,6
40-44 682,1 681,6 689,3 7,8 7,7 7,7 1 142,3 1 148,1 1 145,3
45-49 679,4 692,5 700,3 7,7 7,8 7,8 1 102,8 1 118,4 1 115,7
50-54 464,4 519,1 525,0 5,3 5,8 5,8 1 100,4 1 099,1 1 096,6
55-59 309,4 323,1 326,7 3,5 3,6 3,6 1 123,5 1 127,1 1 124,2
60-64 149,6 179,9 181,9 1,7 2,0 2,0 1 187,1 1 185,9 1 181,1
65-69 213,0 177,4 179,4 2,4 2,0 2,0 1 312,7 1 295,0 1 291,2
70 və yuxarı 400,1 423,8 428,6 4,6 4,8 4,8 1 460,6 1 475,5 1 471,7
əhalinin ümumi sayından:                  
əmək qabilliyyətli yaşadək 2 034,4 2 014,1 2 036,9 23,2 22,6 22.6 901.1 895,1 892,7
əmək qabilliyyətli yaşda1) 5 926,4 6 051,3 6 119,7 67,5 68,0 68,0 1 008,1 1 010,5 1 007,9
əmək qabilliyyətli yaşdan yuxarı 819,0 831,5 840,8 9,3 9,4 9,4 1 952,4 1 910,4 1 865,7


1)  kişilər 15-61, qadınlar 15-56 yaşda.